Sjunde Generation

64 Nils Östensson.  Född 1690 i Rönnholm, Nordmaling (AC). Nils dog i Rönnholm, Nordmaling (AC).

Bonde i Rönnholm, Nordmaling (AC) 1720-17534

Nils äktade Rakel Pålsdotter.

De fick följande barn:
i. Annika (1714-)
32 ii. Per (1715-1801)
iii. Nils (1720-1821)
iv. Jacob (1722-1722)
v. Dordi (1722-1722)
vi. Olof (1724-)
vii. Maria (1727-)

65 Rakel Pålsdotter.  Född ca 1680 i Agnäs, Nordmaling (AC). Rakel dog i Rönnholm, Nordmaling (AC).

AGN 1735 4 mars § 8 den 5 mars
S.d. Såsom hustru Chierstin Olofsdotter i Rönholm samt hustru Rachel Påhlsdotter därsammastädes ej kunna bestrida att deras döttrar Karin Håkansdotter och Annika Nilsdotter första söndagen i fastan detta år burit halvsiden myssor i Kyrkan, alltså och i följe av 1720 och 1731års Kongl. förordningar förklaras de efter Länsmans Hiellmans påstående skyldige att därföre med 8 dagars fängelse på vatten och bröd plikta, samt vara mössorne förlustige.66 Jacob Tomasson.  Född 1698 i Öre, Nordmaling (AC). Jacob dog i Öre, Nordmaling (AC) den 31 jul 1736, han var då 38.133 Lungsot.

Bonde i Öre, Nordmaling (AC) 1725-3048

Jacob äktade Cecilia Andersdotter.

De fick följande barn:
33 i. Karin (1721-)
ii. Brita (1724-1775)
iii. Anders (1726-)
iv. Nils (1729-)
v. Thomas (1731-1812)
vi. Jacob (1732-)
vii. Olof (1734-1735)
viii. Pehr (1735-)
ix. Carl (1736-)
x. Anna134

67 Cecilia Andersdotter. Född 1697 i Österbotten, Finland?48 Cecilia dog i Öre, Nordmaling (AC) den 11 apr 1762, hon var då 65.134

Fött 10 barn varav 4 söner och 3 döttrar överlevt enl dödbok

68 Håkan Olsson.  Född 1680 i Rönnholm, Nordmaling (AC). Håkan dog i Rönnholm, Nordmaling (AC) ca 1735, han var då 55.

Bonde i Rönnholm, Nordmaling (AC) 1699-173434

Håkan äktade Chierstin Olofsdotter.

De fick följande barn:
i. Margareta (1703-1777)
ii. Karin (1709-1747)
34 iii. Erik (1710-)
iv. Elisabet (1721-)
v. Kierstin (ca1715-)
vi. Maria (1722-)

69 Chierstin Olofsdotter. Född ca 1675.

Från Önska48
AGN 1735 4 mars § 8 den 5 mars
S.d. Såsom hustru Chierstin Olofsdotter i Rönholm samt hustru Rachel Påhlsdotter därsammastädes ej kunna bestrida att deras döttrar Karin Håkansdotter och Annika Nilsdotter första söndagen i fastan detta år burit halvsiden myssor i Kyrkan, alltså och i följe av 1720 och 1731års Kongl. förordningar förklaras de efter Länsmans Hiellmans påstående skyldige att därföre med 8 dagars fängelse på vatten och bröd plikta, samt vara mössorne förlustige.70 Östen Ifwarsson.  Född den 12 feb 1704 i Öre, Nordmaling (AC).135 Dag, dödbok. Östen dog i Öre, Nordmaling (AC) den 27 apr 1790, han var då 86.136 86 år 10v 1d.

Bonde i Öre, Nordmaling (AC) 1723-1761137,138Sonen Pehr noterad som bonde från 1785 där Östen Ivarsson bor139 Felaktigt vigselår i dödboken för äktenskapet med Anna Andersdotter. (1727)

AGN 1756 2 mars § 1 Lagf.prot.
S:D: Framlade Östen Ifwarsson i Öre en förskrivning, som Olof Nilsson i Afwa utgivit d. 20 Aprilis 1751, och varigenom denne senare förbundit sig att vid första påfordran betala till Handelsman Petter Sund i Hernösand 129 daler kmt, som han efter sluträkning berörde år blivit skyldig. Bevisande nu Östen Ifwarsson att ovannämde summa av Sund igenom sin betjänte Daniel Stenlander på honom blivit transporterad, varföre han nu i brist av skyndsam betalning begärte inteckning utav Olof Nilssons hemman i Afwa. Men som denne sistnämde nu ej vore tillstädes, ty prövades i förmågo av 7 Cap: Rbl för rättvist att förordna, det bör Olof Nilsson, sedan han del härav undfått vid nästa ting sig inställa, och förklara anten skulden erkännes eller ej. Varefter Tings Rätten om Östen Ifwarssons begäran sig yttra vill.


1729 när Östen var 24, äktade han Karin Pährsdotter.

De fick följande barn:
i. Per (1728-1788)
35 ii. Catharina (1729-)
iii. Ingeborg (1730-)
iv. Ivar (1733-1734)

71 Karin Pährsdotter.  Född 1706 i Bredvik, Nordmaling (AC).140 Karin dog i Öre, Nordmaling (AC) den 17 nov 1734, hon var då 28.141 28 år, läsning Apos:7,14.

72 Pär Johansson.  Född den 15 jan 1687 i Flärke, Arnäs (Y).16,142 Pär dog i Aspeå, Nordmaling (AC) den 9 jun 1753, han var då 66.143 66 år 21 v 5 d, hetsig feber.

Bonde i Faresta 2:1, Arnäs (Y) 1719-1722142 Bonde i Aspeå, Nordmaling (AC)17231441725-27-5348

1718 när Pär var 30, äktade han Elisabet Persdotter.

De fick följande barn:
i. Per
ii. Anna (1723-1767)
iii. Elias (1725-1742)
iv. Margareta (1729-1801)
36 v. Isac (1733-1788)
vi. Sara (1737-)
vii. Israel
viii. Maria

73 Elisabet Persdotter.  Född 1692 i Faresta, Arnäs (Y).142 Elisabet dog i Aspeå, Nordmaling (AC) den 19 jan 1769, hon var då 77.145 76 år, bröstvärk.

Fött 3 söner och 4 döttrar

74 Mats Jonsson.  Född 1684 i Pautsal, Nykarleby, Österbotten (SF). Mats dog i Lögdeå, Nordmaling (AC) den 22 jul 1749, han var då 65.146 65 år, magfeber, läsning Ps 39 v 13, 14.

Bonde i Lögdeå, Nordmaling147

1718 när Mats var 34, äktade han Helena Östensdotter.148

De fick följande barn:
i. Östen (1719-1759)
ii. Johannes (1722-)
49 iii. Maria (1724-1788)
iv. Margeta (1726-1779)
v. Malin (1729-)
vi. Anna (1732-1791)
37 vii. Kristin (1734-1810)
viii. Brita (1736-)
ix. Jonas (1721-)

75 Helena Östensdotter.  Född den 24 feb 1698 i Rönnholm, Nordmaling (AC). Helena dog i Lögdeå, Nordmaling (AC) den 27 jan 1768, hon var då 69.148 69 år 49 v 3d, ålderdom.

76 Ivar Ersson.  Född den 8 apr 1688 i Håknäs, Nordmaling (AC). Ivar dog i Håknäs, Nordmaling (AC) den 8 apr 1769, han var då 81.149 81 år 8 d, Ålderdom.

Bonde i Håknäs, Nordmaling (AC) 1734-1745150,151 Bor hos sonen Jon 1757-1761152

1712 när Ivar var 23, äktade han Brita Bryngelsdotter. enl dödbok.

De fick följande barn:
i. NN (1712-)
ii. NN (1716-1716)
iii. NN (1716-1716)
38 iv. Jon (1718-1805)
v. Per (1719-1804)
vi. Barbro (1722-1790)
vii. Brita
viii. Zachris (1727-)
ix. Karin (1728-)
x. Margareta (1730-)
xi. Ivar (1734-1734)
xii. Anna (1734-1793)

77 Brita Bryngelsdotter.  Född 1690 i Levar, Nordmaling (AC). Brita dog i Håknäs, Nordmaling (AC) den 10 jan 1734, hon var då 44.153

Fött 12 barn enl dödbok

78 Johan Blyg.  Född 1690 i Sunnansjö, Nordmaling (AC). Johan dog i Norrbyn, Nordmaling (AC) den 4 nov 1758, han var då 68.154 68 år 12 v styng.

Avsk kronobåtsman i Norrbyn, Nordmaling (AC)1723-1758155,156, Nordmaling (AC)
Sunnansjö, Nordmaling (AC) 171748

AGN1710,29/11,ß11:
Samma dag inkom Nils Pärsson från Långed berättandes att drängen Johan Johansson i Sunnansjö
skall först statt sig till Båtsman för den 11 Rotan i Nordmalings socken och något därefter låtit leja
sig till båtsman för den 10 Rotan av samma socken. Begärandes det han måtte bli pålagd att utgå som
Båtsman för 11 Rotan som honom först städsla låtit, vartill Johan Johansson intet ville samtycka,
föregivandes att Jacob Olofsson i Öre på den 11:e. Rotans vägnar skall övertalat honom att städja sig till Båtsman för Fadern mot av avgivet loven till. Johan på händer? bekände sig allaredan tagit emot fulla Städjepenningar av den 10 Rotan, men beviste att han intet tagit fästepenningar av Jacob
Olofsson, under det förord att där han finge sin faders och 10 Rotans lov och tillstånd ville han stå
Båtsman för 11 Rotan, men utan lov från dessa intet. Som denna Rotans fullmäktig Nils Pärsson
omsider måste tillstå sådant sant vara. I vilken beskaffenhet Härads Rätten prövar vara för skäligt
att Johan Johansson bör stå Båtsman för den 10 Rotan i Nordmalings socken, av vilken han först
full Städjepenning uppburit.

1715 när Johan var 25, äktade han Anna Pålsdotter.157

De fick följande barn:
39 i. Catharina (1717-1796)
ii. Anna (1723-1724)
iii. Johan (1720-)

79 Anna Pålsdotter. Född dec 1680 i Agnäs, Nordmaling. Anna dog i Håknäs, Nordmaling (AC) den 13 apr 1762, hon var då 81.158 81 år 16 v, flussfeber.

Fött 1 son 2 döttrar

80 Jacob Jacobsson.  Född den 20 mar 1704 i Örsbäck, Nordmaling (AC).78 Jacob dog i Örsbäck, Nordmaling (AC) den 20 dec 1772, han var då 68.159 68 år 37 v 5d, magplågor.

Nämndeman och bonde i Örsbäck, Nordmaling (AC)1734-1761. Kronohemman 10 1/2 sel.160
AGN 1751 7 mars § 29
S:D: Läto byamännen i Örsbäck ingiva en dem emellan upprättad skriftlig överenskommelse så lydande:
Undertecknade göra härmed vitterligit, det vi samtelige grannar i Örsbäck av moget betänkande överenskommit, att oss emellan upprätta följande Contract, varefter vi i sämja och vänlighet måge sammanbo, näml.
1.mo hava vi med alles vårt ja och samtycke beviljat , att Jacob Pärsson skall sätta sin gård uti dess gärda, som ligger litet söderom Jacob Jacobssons härbärgen och därjämte uppsättande ingen skada eller förfång göra på berörde Jacob Jacobssons gärda och åkerstycke, som ligger där bredevid, och skall Jacob Pärsson få upprödja och upparbeta sig ett stycke söderom Jacob Jacobssons --- och det i stället för gårdstomten , som borttages av hans egen gärda.
2.do Hava vi även på det sättet kommit överens och beslutit, att allt sågtimmers huggande skall ske inom byelaget efter innehavande skattetal, samt med tjärubränneriets idkande på lika sätt nyttjas i lag efter skatten, sammaledes med svedjande.
3.io Hava vi ock överenskommit med samråd, att den så kallade skogstracten Bjurfors tå som sträcker sig till Huntes myr tå , därifrån till Skåfwelmyran och därifrån till ändan på bemälte Bjurfors tå, på intet sätt skall tillgripas eller utödas innan största nödvändigheten det fordrar, eller någon skulle av oss behöva uppsätta gården av nyo och timmer på annat tjänligt ställe på vår skog ej finnas kan till husbyggnad.
4.to Skall intet heller av någon av oss utom grannarnas vetskap till tillsäjelse understå sig i skog och mark göra någon åverkan, varföre vi för det
5.te att detta Contract och slutne överenskommelse måtte av oss hållas och efterlevas, så uppsätta vi nu ett vite av 80 daler kmat för den som häremot bryter. Till yttermera visso varder detta med våra namn och vanliga bomärkens undersättande bestyrkt, såsom ock av underskrevne ombudne vittnen besannat, som skedde i Örsbäck den 18 februari 1751
Jacob Jacobsson Jacob Pärsson Johan Johansson
samtelige grannar i Örsbäck
Till vittnes Anders Nygren Anders Mårtensson i Baggård
Erik Andersson i Hållen
Hindrik Hindersson ibidem (bomärken)
Och blev föregående skrift efter nu anmäld begäran uti domboken intagen, samt bevis därom genom påskrift å densamma vederbörande lämnat.161

AGN 1755 5 december § 2
S:D: Uti Johan Pålssons i Torrböle ställe, som med döden avgått, var Jacob Jacobsson i Örsbäck inkallad att Nämdemanssysslan antaga, som beviljades. Varföre han med hand å bok den vanliga Domare eden avlade och sitt rum intog
AGN 1757 1 mars § 9
S:D: Örsbäcks byemän igenom deras granne Nämdemannen Jakob Jakobsson besvärade sig efter stämning däröver, att Hallens byelagare i senare tider låtit förfalla deras andel i skifteshägnaden berörde byar emellan, vilket ock Nämdemännen Anders Mårtensson i Baggård och Erik Pärsson i Lefwar, som syn däröver hållit intygade, jämväl av Hallens byemän ignom fullmäktig Länsman Billström, samt hustru Karin Andersdotter erkändes, men föregåvo, att ingen åverkan skall ske, såframt Örsbäcks byeägare hade sin åker omstängt, det åter desse senare förmente sig ej vara vidare pliktige till än att de för sin del hålla hägnaden vid makt eftersom gammalt varit i meddjupet av älven, även som ock på andra sidan Hallens byemän sig på lika sätt därifrån ej skola skäl.n kunna undandraga, helst bägge byarnes åker och äng varemot annan tillstöter.
Resolutio
Alldenstund svaranderne icke gitta bestrida, att hägnaden, som av dem i skillnaden emellan Hallens och Örsbäcks ägor varit upp: och vidmakt hållen, blivit i desse senare tider förfallen, och varigenom följaktligen desse grannar å både sidor hava sig att trygga för åverkan av varandras kreatur. Fördenskull och emedan Hallens byemän icke vist något laga tillstånd att en sådan hägnad ödelägga, utan att deras skyldighet fasthellre fordrat dess upprätthållande, intill dess annorledes därom blivit antingen överenskommit eller förordnat, ty prövar Härads Rätten för rättvist, att pålägga Hallens byemän vid 5 dalers vite nästa vår sin skyldighet med denna gärdslegårds uppstängande, som dem gammalt ålegat, ovägerligen efterkomma, samt kärandernes lagsökningskostnad med 2 daler Smt förnöja, den förre dock obetagit deras föregivande om någon efterlåtenhet på Örsbäcks sida, vederbörligen utföra.

AGN 1757 1 mars § 45
S:D: Nämdemannen Jakob Jakobsson, som åbor Kronohemmanet 10 1/2 sel i Örsbäck och Nordmaling socken berättade sig vara omtänkt, att hans 2.ne söner Jakob och Anders Jakobssöner måge bägge bliva bibehållne och besuttne vid samma hemman, till vilken ända han efter handen ville för den ena av dem bygga nödige hus under den tiden de till hans tjänst äro hemma och på detta sättet utan någon särdeles kostnad sig även själva inbördes tjäna kunna med samnad hand. Anhållande till den ändan att berörde hemman till klyvning och 2.ne åboers besuttenhet undersökas måtte. Och alldenstund vid efterfrågan Läns- och Nämdemän, som om orten kunnige vore, visste enhälligt intyga, att detta Örsbäcks hemman består av fördelaktiga lägenheter och att där är gott utrymme ägorne att utvidga och nyttige göra, födandes åboen därå nu för tiden 16 nöt, 2 och 3 hästar förutan annan boskap, ävensom ock utsädet räknas till 7 Tunnor Korn årligen med mera. Fördenskull prövar Tings Rätten intet tvivelsmål i vägen ligga med mindre att så beskaffat hemmani 2.ne delar klyvas må, och att Jakob Jakobssons söner Jakob och Anders Jakobssöner bägge därpå besuttne och behållne vara kunna. Vilket likväl, i anseende därtill att detta hemman är Krono, hemställes Höga Hr Landshövdingens i Orten Höggunstiga vidare beprövande.

AGN 1757 23 november § 15
S:D: Nämdemännen Jacob Jacobsson, Jacob Pärsson och Johan Johansson i Örsbäck inlämnade deras d. 5 november 1756 uti vittnens Erik Hinderssons och Salomom Jonssons i Hallen närvaro med varandra slutne överenskommelse
1.o Att Myrängar ej skola betas om våren, ej heller de övriga ängar längs ån till dess sädestiden gått förbi till betande vara upplåtne.
2.o Att ingen må understå sig av egennytta skilja bysens boskap ifrån varandra, varken i änges- eller skogsbetet, utan skola de följas åt.
3.o Emedan halvparten av byens ägor äro belägne på andra sidan om ån, där som de hävda sine fäbodar, så skall boskapen där förbliva halva sommaren i anseende till mulbetets vidd, men
4.o Sedan grödan blivit avbärgad skola Myrängarne uppgivas till bete i följande ordning, näml. i Hökmyr rödningen fyra dagar, dock skall sparas så mycket möjligt är för samma Myras lösa botten skull. Huntes Myran betas 3 dagar, Bjurfors Myran 3 dagar, skolande ingen hava lov, att annorledes samma bete missbruka till förekommande att änges landen och gräsroten ej må förtrampas och fördärvas.
5.o Skola samtelige desse grannar vid förefallande tvist, antingen de hava gemensam eller särskilt nytta därav, vara lika villige för andras intrång ägorne att försvara, och allt sådant vid utsatt vite av 50 daler Smt, varöver nu begärtes Härads rättens stadfästelse. Och alldenstund vad mulbetes nuttjande vidkommer, denna Örsbäck Byemäns överenskommelse och förening, syftar uppå god hushållning, så att änges betet i otid icke förödes och gräsväxten fördärvas må, därjämte till förekommande av egen nytta och självråd. Men till befordran av inbördes sämja och enighet, ibyn lag nödigt är att bibehålla ordning, samt så långt rättvisan medgiver i gemen söka vars annans bästa och försvar. Fördenskull har vid så satte omständigheter Härads Rätten skäligt prövat, att denne förening med dom gilla och fastställa, dock så, att densamma efter tiden och beskaffenheten för någon bättre hushållning, icke må uti vägen ligga.


AGN 1759 10 december § 21
S:D: Förklarade Örsbäcks Byemän Jacob Jacobsson, Johan Johansson och Jacob Pärsson uti ingiven skrift sig hava, angående deras ägoskiften, på det sättet sinemellan överenskommit, att de hava lagt 2.ne Tegar till en, och kommer ett dike emellan varje Tegfälla att upptagas. Liggande både i Sand- och St---åkren Jacob Jacobssons tegar framföre Johan Johansson, därnäst och sist Jacob Pärsson. Men vad nyverken angår, så äro grannarne nögde med de skiften, som därstädes av deras förfäder lagde äro, utsättande 20 daler Silfmt vite för den som detta i någor måtto ---. Och som denna överenskommelse vid uppläsandet till alla delar erkändes, begärandes Byemännen därå Härads Rättens dom och stadfästelse: alltså och emedan densamma finnes befordra ägornes läggande i större skiften, ty prövades rättvist ber:de förening till alla delar gilla och fastställa. Ovanbemälte Byemän ej betagit, deras ägor än nu ---större stycken att lägga ifall det framdeles äskas och de skulle finna sådant vara för sig nyttigt, till följe av 1756 års Kongl. förordning.

AGN 1762 16 mars § 39
S:D: Å egna och sine grannars vägnar begärte Nämdemannen Jacob Jacobsson i Örsbäck, att Nämdemännen Erik Pärsson i Levar och Anders Mårtesson i Baggård förordnas måtte till att besiktiga de lägenheter, som bemälte grannar antingen redan uppodlat eller vidare upparbeta sinnade äro på deras hemmans ägor av oländig mark och myror. Vilket Härads Rätten sig väl behaga lät, och fant skäligt ben:de Nämdemän i detta ärendet att förordna, beskrivande i det nogaste samma lägenheters beskaffenhet och utrymme med mera till nödig underättelse.

AGN 1764 20 mars § 27
S:D: Genom Nämdemännen Anders Mårtensson i Baggård och Erik Persson i Lefwar har Nämdeman Jacob Jacobsson i Örsbeck låtit besiktiga en Skogs Tract om 24. Kappland på Qwarnfällan Norrom åkren avlägsen ifrån Byn, som han ärnar till åker upparbeta och vilken funnits erfordra 280 famnars gärdesgård och 30 famnars dike. Som till säkerhet efter begäran protocollerades.

AGN 1766 18 mars § 28
S:D: Å egna och grannarnes vägnar i Örsbäck viste Nämdeman Jacob Jacobsson med dess och Olof Olofssons i Brattfors denna dag skriftliga förening, att grannarne därstädes sig åtagit och utfäst, att nästa Sommar bygga deras Kyrkoväg, så att resande utan svårighet kunna framkomma, som och därhos gottgöra syne och rättegångskostnaden med 9 daler kmt, Varföre och som Hörnsiö, Gräsmyr, Hummelholm, Torrböle och Mullsiö hemmansåboer för samma väg låtit instämma svaranderne och Nämdeman Jacob Jacobsson, såsom de förras befullmäktigade, i anseende till omrörde förening, deras talan i thy mål nu lämnat, alltså och emedan Olof Olofsson närvarande erkände å egna och grannarnes vägnar, föreningens riktighet, ty lät ock Härads Rätten därvid förbliva, prövande i följe därav skäligt ålägga svaranden vid 10 daler Smts vite nästa Sommar ovannämde Kyrkoväg uti försvarligt stånd sätta så framt de vill att laga plikt vid skr--- undgå vilja, börande de för meromrörde 9 daler kmt uti syne och rättegångskostnad till käranderne efter föreningen utgiva.

AGN 1766 4 juli Utdrag
----------------------------------------------------
5. Uti Örsbäck
om 21 säland oförmedlad skatt äro följande uppodlingar sedan år 1761 skedde av Bye männen Jacob Jacobsson, Jacob Persson och Johan Johansson nordan från byn uti åkermyran av mossaland och tjocka rötter bestående, till 5 tunnland med 820 alnars avloppsdiken och 500 alnars tvärdiken för övra togfallet. Uti främre togfallet är jäs- eller skottlera, om ett tunnland försett med 540 alnars avloppsdiken utom flere tvärdiken till desamma emellan vardera skiften. Denne tract annars nog frostländ. Västanför Jacob Jacobssons nya gård hava grannarne sina skiften om ett tunnland vardera, av sandjord å övre, men myrland å nedre ändan, nog frost underkastad, och somlige år vid infallande hög vårflod nog skada lidande, annars med 150 alnars långt tvärdike försedde. Myrlandet på södra sidan om ån består av bottenlös sandmjuna, och är frostfritt, samt innehåller två tunnland, med grov skog fordom beväxt. Varande åboerne nödsakade, att understundom lägga sine tegar på anförde ställen uti linda för stubbröta skull, och har Jacob Persson av myrlandet bortom åkermyran norr om ån upparbetat ett stycke om 1/2 tunnland av bättre jordmån. Ärnande efter handen lika mycket ännu till åker upparbeta, och vilja Johan Johansson såväl som Jacob Jacobsson därstädes lika uppodling göra med flera nödige avloppsdiken, ehuru landet består av sumpigt fiäll och grov skog. Eljest har Jacob Jacobsson uti Qwarnfällan nordan inhägnat ett stycke om 24 kappland av lika beskaffad jordmån med 30 famnars nytt dike.


1728 när Jacob var 23, äktade han Ingeborg Andersdotter.162

De fick följande barn:
40 i. Jacob (1731-1762)
ii. Anders (1732-1778)
iii. Cristina (1734-)
iv. Sigrid (1735-)
v. NAMNLÖS (1736-1736)
vi. Lars (1738-1808)
vii. Erich (1739-)
viii. Brita (1741-1742)
ix. Brita (1745-)
53 x. Margareta (1746-1828)
xi. Ingeborg (1747-1747)
xii. Brita48 (1753-)

81 Ingeborg Andersdotter.  Född den 28 okt 1707 i Hallen, Nordmaling (AC).78 Ingeborg dog i Örsbäck, Nordmaling (AC) den 27 dec 1793, hon var då 86.162 86 år 6 v, sängliggande i 5 år, ålderdom.

Fött 13 barn, 4 söner och 9 döttrar

82 Erik Andersson.  Född den 28 okt 1709 i Österby, Sidensjö (Y).163 Erik dog i Mullsjö, Nordmaling (AC) den 25 dec 1751, han var då 42.48

Bonde i Levar, Nordmaling (AC) 1738-1741, bonde i Mullsjö, Nordmaling (AC) 1741-1751163

1734 när Erik var 24, äktade han Kerstin Jonsdotter.48

De fick följande barn:
41 i. Karin (1734-)
ii. Anders (1737-)
iii. Jonas (1741-)
iv. Kierstin (1743-1744)
v. Marcus (1746-1746)

83 Kerstin Jonsdotter. Född 1707.48

84 Olof Pärsson.  Född sep 1700 i Ängersjö, Nordmaling (AC). Olof dog i Ängersjö, Nordmaling (AC) den 26 jan 1763, han var då 62.164 63 år 19 v, magsjukdom.

Gästgivare i Ängersjö, Nordmaling (AC)165

AGN 1755 21 mars § 38
S:D: Vid det tillfället, att Gästgivaren Olof Pärsson i Ängersiö skrifteligen uppsade gästgiveriet därstädes, såvida han ännu icke på 8 års tid, som han samma förvaltning ålegat njutit någon vedergällning, på sätt, som andra gästgivare för sitt besvär, utan lika fullt varit Båtsmans utredning besvärad. Så berättade Krono Befallningsman Välb:de Olof Westman, att förslag före detta avgått till Konungens Befallningshavande, vars befordran och bifall vore att avvakta.

AGN 1755 5 december § 34
S:D: Att Gästgivaren Olof Pärsson i Ängersiö Nordmalings Socken vid 1754 års Minuterings Taxering allenast blivit ansedd efter 15 kannor brännvins avgift, intygades grunda sig därpå, att han varken har sig tillslagen någon indelning, ej heller någon annan förtjänst, varken med Ting, uppbuds stämmor eller Mantalsskrivningar och andre dylika sammankomster, som vid någon avsättning ske kan, vilket till bevis meddeltes.


Den 30 nov 1740 när Olof var 40, äktade han Brita Andersdotter.166

De fick följande barn:
42 i. Per (1741-1804)
ii. Anders (1743-)
iii. Eric (1745-)
iv. Olof (1746-1746)
v. Jacob (1747-1747)
vi. Jonas (1748-1748)
vii. Olof (1749-1826)
viii. Ewa (1752-1752)
ix. Johannes (1753-1753)
x. Mårten (1754-1754)
xi. NN (1755-1755)
xii. Israel (1756-1813)
xiii. Anna Brita (1757-1758)
xiv. Petter


Föregående * Nästa

Innehåll * Index * Efternamn