Sjunde Generation (Fortsatt)

112 Isak Josefsson.  Född den 12 feb 1693 i Ljusvattnet, Burträsk (AC). Isak dog i Umeå lfs (AC) den 21 jun 1761, han var då 68.204

1719 när Isak var 25, äktade han Kierstin Eriksdotter.204

De fick följande barn:
i. Per (1721-)
ii. Abraham (1722-)
56 iii. Matts (1727-1796)
iv. Isak
v. Jakob
vi. Anders
vii. Carin
viii. Gabriel
ix. Stina (1740-)
x. Israel (1742-)
xi. Erik (1746-)

113 Kierstin Eriksdotter.  Född 1700 i Ljusvattnet, Burträsk (AC). Kierstin dog i Ljusvattnet, Burträsk (AC) 1789, hon var då 89.48

114 Anders Larsson.

Barn:
57 i. Maria (1726-)

116 Isak Andersson.  Född 1730 i Mjösjö, Vännäs (AC). Isak dog i Bjurholm (AC) 1803, han var då 73.194

Bonde i Mjösjö, Vännäs (AC) 1756-6748

Isak äktade Catharina Olofsdotter.

De fick följande barn:
i. Elisabet48 (1753-)
ii. Olof (1755-1756)
iii. Olof (1756-)
iv. Anders (1757-1803)
v. Catharina (1758-)
vi. Isak (1760-)
58 vii. Jakob (1763-1795)
viii. Magdalena (1764-)
ix. Maria (1767-)
x. Gabriel (1769-)

117 Catharina Olofsdotter. Född 1727. Catharina dog 1808, hon var då 81.

118 Abraham Johansson.  Född den 20 nov 1738 i Hummelholm, Nordmaling (AC).205 Faddrar: Pehr Andersson Hu Brita ? , Jon Jonsson, pigan Kierstin ? Abraham döptes i Hummelholm, Nordmaling (AC) den 26 nov 1738. Abraham dog i Vitvattnet, Bjurholm (AC) den 4 nov 1809, han var då 70.48 Feber, 70 år.

Bonde i Vitvattnet, Bjurholm (AC) 1769-1805. Till Hummelholm 180548
DB 1770, 11/12 § 26: besvärade sig över Braxelenybyggaren Matts Isakssons kreatur som ätit upp höhässjor.
AGN1776, 21/3:
Per Nilsson överlåter nybygget 5/seland till mågarna Jonas Ersson och Abraham Johansson.
AGN1778, 16/3, § 53:
Fastebrev. Mågarna åbott sedan 1764.

Den 12 okt 1760 när Abraham var 21, äktade han Catarina Persdotter.206

De fick följande barn:
i. Maria (1761-1761)
ii. Catharina (1762-)
iii. Ingeborg (1763-)
iv. Johan (1765-1765)
59 v. Margareta (1766-1827)
vi. Petter (1767-1767)

119 Catarina Persdotter.  Född den 18 aug 1732 i Hörnsjö, Nordmaling (AC).74 Catarina döptes i Hörnsjö, Nordmaling (AC) den 20 aug 1732. Faddrar: Michael Jacobsson ibm, hu Ingeborg Larsdotter ?Erich Erichsson ibm, Pigan Karin S. Catarina dog i Vitvattnet, Bjurholm (AC) den 31 jan 1788, hon var då 55.74 55 år 23 v 5 d, Halssjukdom som gjorde att hon inte kunde äta.

Födde enl dödbok 6 barn
AGN1759,13/3,§29:
Båtsman Anders Nording, som ock kallat sig Holm tillika med pigorne Margeta och Karin Pärsdöttrar i Hwitwatnet besvärade sig efter stämning däröver, att Mårten Andersson och hans hustru Brita Pärsdotter därsammastädes, skola uti Nordmalings socken om dem utspritt, att desse benämnte pigor med Nording, som är gift, skola haft sängelag. Och således som detta äreförklenliga rykte om dem utkommit, så att även det Wördige Prästerskapet i församlingen därav tagit anledning både Nording och Margeta samt Karin Pärsdöttrar ifrån Herrens Högwördiga Nattvard att avstänga, förmente de att Mårten Andersson och hans hustru borde stanna för RECONVENTION och lagligen anses, helst emedan med Pär Johanssons ifrån Nybyn i Umeå d. 23 februari nästlidne givne skrifteliga vittnesbörd bestyrkas ville, att pigan Margeta år 1757 om hösten flyttat utur sin säng och bäddat åt sig i ett hölider långt bort vid väggen, då ben:de vittne och Holm där legat vid dörren på det Holms hustru skulle få rum i stugun, när hon föll i barnsäng.
Svaranderne framlade till förklaring häröver Margeta Olofsdotters i Hörnsiö den 25 februari nästlidna avgivne vittnesbörd, förmälande, att då hon i förlidna vår begärte av Pär Nilsson i Hwitwatnet att få hans dotter Margeta till tjänst, svarade han: "Gud vet vem hon kan tjäna åt året", och när han vidare frågades om orsaken, sade Pär Nilsson att "I väl hört av det rykte, som är om Holmen och henne?" Därpå vittnet kom att närmare spörja, om det skulle vara sanning, som folket hade att säja om dem? Pär Nilsson svarade: "Gud bättre, där rök är så är ock utan tvivel eld".
Ifrån Comministern Vördige och Vällärde Olof Wattrang inlämnades ytterligare dess intygan av innehåll, att Mårten Andersson till sitt samvetes befrielse berättat för honom, att Nording i förlidna vår under sitt vistande i Hwitvatnet legat i en stuga i ena sängen och Mårtens ogifta svägerskor Karin o ch Lisa i den andra med haka innanpå dörren, det ock Pär Nilsson änteligen erkänt för Hr Kyrkoherden Magister Unaeus, så för Comministern såsom oanständigt, och att Lisa , som nu efteråt befunnits lägrad, förlidna Pingst lördag sagt för benämnte Herr Kyrkoherde, att Nording och Karin legat tillsammans uti en säng. Påtagande sig Mårten Andersson nu för övrigt, att överbevisa Nording detta oanständiga förehållande, såvida han därtill ej mindre än Margeta och Karin enständigt nekade. Varföre de nu instämde vittnen förekallades, näml. Erik Olofsson Runman och Brita Eliesdotter från Hörnsiö samt drängen Jacob Andersson från Hwitwatnet, av vilka de bägge sistnämde befunnos jävaktige, den förre i anseende till instämd sak emot Nording och den senare som pigornes Margeta och Karin Pärsdöttrars syskonebarn. Emot Runman var intet jäv, utan efter avlagd vittnes ed intygade, att han hösten år 1757 såg Nording ligga uti halmlidret i sin säng vid dörren, varest ock pigan Margetas säng var invid väggen, men hon uppstigen gången därifrån. Brita Eliesdotter intygade utan ed, att hon såg, att Nording en natt förlidna höst klev utur sin säng i Wallstugun och lade sig emellan pigorne Margeta och Karin. Märkandes icke när han gick därifrån. Icke desto mindre nekade desse härtill ännu alldeles. Och ehuruväl Mårten andersson sade ännu flere vittnen vara till deras övertygande att tillgå, förmente han dock, att hans oskuld till ryktets utspridande vore nog uppenbar. Swän Johansson och hustru Anna Nilsdotter i Brattfors och Anna Olofsdotter i Norrbyn, som Nording till vittnen om ryktets utspridande inkallat och här uppvaktat, begärde betalning för deras besvär, finnandes numera deras vittnesmål onyttigt, sedan Mårten Andersson åtagit sig bevisa Nordings samt Margetas och Karins oanständiga uppförande.
Utslag
Som Nording och pigorne Karin och Margeta Pärsdöttrar med deras sammanliggnade uti ett och samma rum själva prövas hava givit anledning till det om deras förehållande utkomne ryktet, varföutan desse senares fader Pär Nilsson och Syster Lisa Pärsdotter för det vördiga Prästerskapet gjort denna oanständighet uppenbar, alltså finner Härads Rätten, att Nording samt Margeta och Karin Pärsdöttrar varit alldeles obefogade för detta att tilltala Mårten Andersson och hans hustru Brita Pärsdotter, vilka fördenskull härutinnan befriade varda. Prövande skäligt och med 29 Ca p: Rättegbl rättvist vara, det skall Nording jämte Margeta och Karin Pärsdöttrar såsom för missbrukad Rättegång tillsammans böta 5 daler Smt och vara skyldige, att ersätta svarandernas kostnad härvid även 5 daler samma mynt, jämväl att förnöja sine egne inkallade vittnens besvär tillsammans med 6 daler allt Silfrmt.

120 Hindrich Olofsson.  Född den 26 dec 1701 i Ravesta, Arnäs (Y). Hindrich dog i Degerfälle, Arnäs (Y) 1764, han var då 62.

Hindrik sålde tillsammans med sin bror Olof sin bördsrätt till Ravesta 6:1 i november 1722. Försäljningen förklarades ogiltig eftersom Hindrik var under 21 och Hindrik fick tillstånd att inlösa fadershemmanet, 6 seland. (Db 1727 ht p 27). Hemmansbyte till Degerfälle 2:1, 1746. Bonde där 1746-1764207

1728 när Hindrich var 26, äktade han Anna Larsdotter.

De fick följande barn:
i. Helena (1730-)
ii. Olof (1732-)
60 iii. Per (1744-1786)

121 Anna Larsdotter. Född 1698. Anna dog i Degerfälle, Arnäs (Y) 1777, hon var då 79.

Anna brukade Degerfälle 2:1, Arnäs (Y) 1764-1766. Hemmanet delades 1766 mellan Anna och äldste sonen Olof.Hon brukade Degerfälle 2:2 1766-1767. Sonen per tog över 1767-1769208

124 Anders Olofsson.  Född 1706 i Banafjäl, Grundsunda (Y). Anders dog i Banafjäl, Grundsunda (Y) jan 1789, han var då 83.

Anders äktade Catarina Persdotter.

De fick ett barn:
62 i. Per (1745-1787)

125 Catarina Persdotter. Född 1715.


Föregående * Nästa

Innehåll * Index * Efternamn