Åttonde Generation (Fortsatt)

155 Barbro Djupedia. Barbro dog den 27 mar 1715 i Levar, Nordmaling (AC).228

156 Johan Ersson Blyg. Född ca 1655 i Sunnansjö, Nordmaling (AC).48 Johan dog i Sunnansjö, Nordmaling (AC) den 29 jun 1713, han var då 58.

Båtsman 1679, Fjärdingsman 1691, Bonde i Sunnansjö, Nordmaling (AC) 1691-1706, 10 sel48

Johan äktade Karin Mårtensdotter.

De fick följande barn:
i. Erik (ca1683-1755)
ii. Mårten (1684-)
iii. Cicilia (1686-)
78 iv. Johan (1690-1758)
v. Olof (1697-)

157 Karin Mårtensdotter. Född i Nyåker, Nordmaling (AC). Karin dog i Sunnansjö, Nordmaling (AC).

160 Jacob Larsson. Född 1670 i Örsbäck, Nordmaling (AC). Jacob dog i Örsbäck, Nordmaling (AC) den 11 jun 1738, han var då 68.229 68 år.

Bonde i Örsbäck, Nordmaling (AC)1704-1738230,231

1728 2 mars § 7
Befallningsmannen Välbet:de Olof Westman berättar sig den 20 mars 1697, efter Jacob och Olof Larssöner i Örsbäck begäran, åt den för 103 daler 10 öre kmt köpt järnsmide eller redskap till en såg, vilket Jacob Larsson för sin del straxt betalte. Men Olof Larsson ännu intet. Ty påstår Befallningsmannen att Olof Larsson måtte för sin del tillställa Befallningsställen 51 daler 27 öre kmt. Olof Larsson svarar, att som han ej nyttjade berörde sågrede, så kommo Per Erichsson i Lögdeå och Olof Håkansson i Aspeå till honom och uttog veven jämväl bladet till deras behov, och det övriga skall Olof Larsson lämnat hos Gästgivaren Olof Olfsson i Önska den 27 februari 1712, då Befallningsman även honom i detta mål lagl tilltalte. Anhållandes att befallningsmannen ville alltsammans igentaga, vilket Befallningsmannen dock vägrade göra, såvida han på deras begäran köpt samma redskap, samt åstundar njuta intresse för halva köpskillingen till ALTERUM TANTUM och i Expenser 2 daler 8 öre kmt. Mera var intet att påminna vid denna oppläsne rannsakning, förutan det Olof Larsson 1709 i septmber månad på hälften av köpeskillingen betalt 3 daler 16 öre kmt
Resolutio
Ehuruväl Olof Larsson föregiver sig ej nyttjat någon del av det sågrede som Befallningsmannen efter hans och Jacob Larssons begäran den 20 martii 1697 åt dem köpt för 103 daler 11 öre kmt, och fördenskull anhållit att Befallningsman ville samma rede igentaga, dock som han nu förklarat sig det ej göra, alltså dömes Olof Larson de för hälften av bemälte sågrede återstående 48 daler 13 öre med opplupit intresse ifrån den 27 februari 1712 38 daler 13 öre och 2 daler 8 öre i allt kmt i Rättegångskostnad till Befallningsmannen att betala.161

Jacob äktade Chirstin Jacobsdotter.

De fick följande barn:
i. Anna (1696-)
ii. Brita (1697-)
80 iii. Jacob (1704-1772)
iv. Lars

161 Chirstin Jacobsdotter. Född 1670. Chirstin dog i Örsbäck, Nordmaling (AC) den 19 apr 1751, hon var då 81.232 81 år.

Fött 2 söner och 3 döttrar enl dödbok

162 Anders Ersson. Född 1663 i Hallen, Nordmaling (AC). Anders dog i Hallen, Nordmaling (AC) den 19 maj 1741, han var då 78.233 78 år 16v.

Bonde i Hallen, Nordmaling (AC)1711-1723234

1690 när Anders var 27, äktade han Sigrid Nilsdotter. uppgift i dödbok.

De fick följande barn:
i. Erik (1695-1788)
ii. NN (1704-1788)
iii. Zackris
iv. Pehr (1706-)
81 v. Ingeborg (1707-1793)
vi. Anna (1709-1778)
vii. Anders (1714-1714)
viii. Karin (-1743)
ix. Marget (-1740)

163 Sigrid Nilsdotter. Född 1670 i Hallen, Nordmaling (AC). Sigrid dog i Hallen, Nordmaling (AC) den 19 jan 1734, hon var då 64.153 63 år 21 v, Läsning: Ps 116, 7, 8, 9.

Fött 12 barn enl dödbok

164 Anders Ersson.

Barn:
82 i. Erik (1709-1751)

168 Per Olofsson. Född 1671 i Ängersjö, Nordmaling (AC). Per dog i Ängersjö, Nordmaling (AC) den 17 maj 1738, han var då 67.235 67 år.

Bonde och gästgivare i Ängersjö, Nordmaling (AC)1704-1738236,237

Per äktade Karin Olofsdotter.

De fick följande barn:
84 i. Olof (1700-1763)
ii. Erik (1702-1735)
iii. Karin (1704-)
iv. Jonas (1705-1775)
v. Peder (1707-)
vi. Brita (1708-)
vii. Anna
viii. Kerstin

169 Karin Olofsdotter. Född 1666 i Mullsjö, Nordmaling (AC). Karin dog i Ängersjö, Nordmaling (AC) den 17 mar 1740, hon var då 74.238 74 år.

170 Anders Ersson.  Född apr 1685 i Ledusjö, Nordmaling (AC). Anders dog i Ledusjö, Nordmaling (AC) den 7 feb 1755, han var då 69.239 69 år 42v, ålderdomssvaghet, värk.

Bonde i Ava, Nordmaling (AC) 1711-1720.48 Bonde i Ledusjö, Nordmaling (AC)1723-1756240,241

Anders äktade Brita Ersdotter.

De fick följande barn:
85 i. Brita (1717-1758)
ii. Erik (1720-1776)
iii. Mårten (1721-1777)
iv. Margareta (1713-)

171 Brita Ersdotter. Född i Hyngelsböle, Nordmaling (AC).

Fött 7 barn

172 Sven Jacobsson. Född den 2 okt 1654. Uträknat efter döddatum. Sven dog i Ledusjö, Nordmaling (AC) den 9 nov 1738, han var då 84.219 84 år 5 v 3d.

Bonde i Ledusjö 1711-1715,1723242
Ur dödboken: Sven Jacobsson ifrån Ledusjö haft med sin förra hustru Märeta Johansdotter ifrån Djupsjö 13 barn, sin andra hustru brita Asmundsdotter ifrån Lögdeå 3 barn, Begravd efter hållen likpredikan av 2:a Tim. 4:18 uti mellersta hvalvet på manfolkssidan, 84 år 5 v 3 d

Sven äktade Brita Åsmundsdotter.

De fick följande barn:
i. Ingrid (1696-1783)
86 ii. Asmund (1698-1782)
iii. Margaretha (1702-1759)

173 Brita Åsmundsdotter. Född 1659 i Lögdeå, Nordmaling (AC). Uträknat efter döddatum. Brita dog i Ledusjö, Nordmaling (AC) den 25 aug 1743, hon var då 84.243 84 år.

Fött 1 son och två döttrar barn243

174 samma som antavlenummer 90

175 samma som antavlenummer 91

178 Eric Ersson. Född 1665. Eric dog i Hummelholm, Nordmaling (AC) den 13 jun 1754, han var då 89.244 88 år 33 v.

Eric äktade Brita Johansdotter.

De fick ett barn:
89 i. Anna (1691-1756)

179 Brita Johansdotter. Brita dog den 24 jan 1747 i Hummelholm, Nordmaling (AC).

Fött 7 barn , 5 söner och 2 döttrar

180 Eric Nilsson. Född ca 1635 i Ledusjö, Nordmaling (AC). Eric dog i Ledusjö, Nordmaling (AC) 1698, han var då 63.

Bonde och nämndeman i Ledusjö, Nordmaling (AC) 1669-83-87-94-9748, 245

Eric äktade Margreta Eriksdotter.

De fick följande barn:
i. Nils48 (ca1665-)
ii. Brita (1675-)
90 iii. Per (1678-1762)
170 iv. Anders (1685-1755)
v. Karin (1687-)
vi. Märta
vii. Johan

181 Margreta Eriksdotter. Född feb 1658 i Liden, Resele (Y). Margreta dog i Ledusjö, Nordmaling (AC) den 27 aug 1733, hon var då 75.153 75 år 25 v.

Fött 12 barn, 7 söner 2 döttrar överlevt.

182 Jöran Simonsson. Född 1660 i Röbäck?, Nordmaling (AC). Jöran dog i Gräsmyr, Nordmaling (AC) den 9 jan 1735, han var då 75.141

Bonde i Gräsmyr, Nordmaling (AC) 1694-1699

1680 när Jöran var 20, äktade han Agneta Abrahamsdotter.178

De fick följande barn:
91 i. Märeta (1685-1765)
ii. Kerstin (1688-1760)
iii. Brita (1695-1745)
iv. Matts48

183 Agneta Abrahamsdotter. Född 1657 i Gräsmyr, Nordmaling (AC). Agneta dog i Gräsmyr, Nordmaling (AC) den 23 dec 1732, hon var då 75.222 76 år 12 v.

184 Anders Persson. Född 1665 i Hummelholm, Nordmaling (AC). Anders dog i Hummelholm, Nordmaling (AC) den 21 jun 1731, han var då 66.246 66 år.

Bonde och nämndeman i Hummelholm, Nordmaling (AC) 1704-1731247

1684 när Anders var 19, äktade han Kierstin Tobiasdotter.

De fick följande barn:
i. Kerstin (1684-)
92 ii. Eric (1701-1766)
iii. Helena
iv. Pähr (-1714)


Föregående * Nästa

Innehåll * Index * Efternamn