Index

A B D E G H I J L M N O P S T V
?
Dödfödd
Elin
Jon
Margeta


Abrahamsdotter
Agneta
Catharina
Ingeborg
Karin
Margareta
Maria
Abrahamsson
Johan
Petter
Abramsdotter
Märta
Andersdotter
Anna
Brita
Cecilia
Helena
Helena
Ingeborg
Karin
Kerstin
Margareta
Marget
Maria
Andersson
Abraham
Abraham
Anders
Anders
Eric
Erik
Erik
Erik
Erik
Isak
Jakob
Johan
Jonas
Kierstin
Mårten
Matts
NN
Pähr
Pehr
Per
Samuel
Tomas
Zackris
Andersson Wikman
Johan
Åsmundsdotter
Brita
Brita
Kirstin
Margeta
Margeta
Margeta
Maria
Asmundsson
NAMNLÖS
Erik
Jacob
Pehr
Sven


Blyg
Johan
Bryngelsdotter
Anna
Barbro
Brita
Catharina
Bryngelsson
Bryngel
Mårten
Bryngelsson Levander
Erik


Davidsson
Olof
Djupedia
Barbro


Eriksdotter
Anna
Anna
Kierstin
Margreta
Maria
Rachel
Eriksson
Erik
Johan
Johan
Sven
Ersdotter
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna Caijsa
Barbro
Brita
Brita
Brita
Brita Greta
Catarina
Cathrina
Christina
Christina
Dordea
Dordea
Eva Magdalena
Karin
Karin
Karin
Kerstin
Kerstin
Magdalena
Margareta
Margareta
Maria
Maria
Maria
Maria
Maria
Maria Stina
Märta
NN
Rachel
Ersson
Abraham
Abram
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Eric
Eric
Eric
Eric
Eric
Eric
Eric
Eric
Ivar
Jacob
Johan
Johan
Johan
Johan
Johan
Johan
Johannes
Jonas
Marcus
Nils
Nils
Olof
Olof
Östen
Per
Per
Per
Petrus
Petrus
Petter
Petter
Petter
Ersson Blyg
Johan
Ersson Levander
Bryngel
Ersson Nyberg
Eric
Eric
Eric


Göransdotter
Catharina
Märeta
Margeta
Göransson
Erik
Olof
Pär
Pehr
Petter


Håkansdotter
Elisabet
Karin
Kierstin
Margareta
Maria
Håkansson
Erik
Josef
Henriksson
Olof
Olof
Hermansdotter
Barbru
Brita
Cicilia
Kerstin
Margareta
Hermansson
Herman
Nils
Olof
Hindriksdotter
Anna
Anna
Helena
Helena
Hindriksson
Hindrik
Jonas
Matts
Nils
Olof
Olof
Per
Höglander
Erik


Ifvarsdotter
Anna
NN
NN
Ifvarsson
NN
Per
Ifwarsson
Östen
Zachris
Isacdotter
Anna Brita
Christina
Helena
Isacsdotter
Anna
Anna Charlotta
Anna Magdalena
Babba Kristina
Brita Catharina
Catharina Margareta
Catharina Margareta
Chierstin
Lisa
Lisa
Maria Christina
Maria Elisabet
Maria Helena
Olaus
Sara Johanna
Isacsson
Abraham
Isac
Isac
Isac
Isac
Isac
Israel
Jacob
Jacob
Johan
Johan
Jonas
Matts
Olof
Östen
Pehr
Per
Per
Per
Petter
Petter
Isaksdotter
Carin
Catharina
Elisabet
Magdalena
Maria
Stina
Isaksson
Anders
Anders
Gabriel
Gabriel
Isak
Isak
Jakob
Jakob
Matts
Olof
Olof
Olof
Per
Isaksson Nordström
Erik
Isaksson Silfer
Anders
Ivarsdotter
Barbro
Brita
Karin
Margareta
Ivarsson
Ivar
Jon


Jacobsdotter
Anna
Anna
Anna
Brita
Brita
Brita
Brita
Brita
Brita
Brita Margareta
Catarina
Catharina
Cathrina
Chirstin
Christina
Cristina
Dorothea
Elisabet
Helena
Helena
Ingeborg
Ingeborg
Ingeborg
Ingeborg
Ingeborg
Ingeborg Catharina
Karin
Karin
Magdalena
Magdalena
Maja Stina
Malin
Margareta
Margareta
Margareta
Margeta
Maria
Maria Margareta
Märta
Märta Lovisa
Sigrid
Jacobsson
NAMNLÖS
Abraham
Abraham
Anders
Anders
Anna Caijsa
Asmund
Brita
Carl
Eric
Eric
Erich
Isac
Jacob
Jacob
Jacob
Jacob
Jacob
Jacob
Jakob
Johan
Johan
Lars
Lars
Nils
Nils
Nils
Olof
Olof
Olof
Olof
Pehr
Pehr
Per
Sven
Thomas
Jakobsdotter
Karin
Johansdotter
Anna
Anna
Anna Margareta
Augusta
Barbro
Brita
Brita
Brita
Catarina
Catarina
Catharina
Catharina
Cecilia
Christina
Cicilia
Cristina
Cristina
Cristina
Helena
Hulda
Ingeborg
Johanna
Kerstin
Malin
Margareta
Margareta
Maria
Rakel
Selma Fredrika
Johansson
Abraham
Anders
August
Erik
Erik
Erik
Herman
Johan
Johan
Johan
Johan Olof
Jonas Albert
Olof
Olof
Pär
Pehr
Per
Per
Tobias
Johansson Holmbom
Hans
Johansson Löf
Mårten
Jonsdotter
Anna
Anna
Barbro
Brita
Brita
Catharina
Kerstin
Malin
Margeta
Jonsson
Bryngel
Daniel
Erik
Ivar
Johan
Johan
Jonas
Jonas
Mårten
Mats
Olof
Olof
Per
Sachris
Jonsson Näslund
Per
Jöransdotter
Brita
Helena
Helena (Stina)
Kerstin
Märeta
Märta
Märta
Jöransson
Matts
NN
Josefsson
Isak


Larsdotter
Anna
Larsson
Anders
Jacob
Olof


Mårtensdotter
Karin
Mårtensson
Herman
Matsdotter
Anna
Brita
Kristin
Margeta
Maria
Matsson
Eric
Johannes
Mattias
Mattsdotter
Anna Greta
Anna Helena
Brita Greta
Catharina
Catharina
Maglena
Malin
Maria Stina
Stina Cajsa
Mattsson
Anders
Erik
Isac
Isak
Jacob
Johannes
Jonas
Jonas
Nils
Olaus
Olof
Östen
Zakarias


Nilsdotter
Anna Lisa
Annika
Augusta Lovisa
Brita Catharina
Carin
Catarina
Dordi
Dorothea Carolina
Emma Lovisa
Erica Christina
Hedvig Maria
Helena
Helena
Johanna Margreta
Karin
Maja Greta
Maja Johanna
Margareta
Maria
Maria Carolina
Matilda
Naima
Sara
Segrid Sophia
Sigrid
Stina
Nilsson
Anders
Eric
Erik
Hindrik
Isac Anton
Jacob
Jacob
Jacob August
Johan
Mattias
Nils
Nils
Nils Olof
Olof
Olof
Olof
Östen
Östen
Östen
Pehr
Per
Per
Per
Per
Nilsson Lindstedt
Pehr Olov


Olofsdotter
Anna
Anna Brita
Beata
Catharina
Cathrina
Chierstin
Elisabeth
Ewa
Ingeborg
Ingrid
Karin
Karin
Karin
Karin
Kerstin
Kierstin
Margareta
Margeta
Maria
Olofsson
Anders
Anders
Anders
Anders
David
Eric
Erik
Henrik
Hindrich
Hindrik
Israel
Jacob
Jacob
Johannes
Jon
Jon
Jonas
Jonas
Jöran
Lars
Mårten
Nils
NN
Olof
Olof
Olof
Olof
Olof
Olof
Olof
Olof
Pär
Per
Petter
Olsson
Håkan
Nils
NN
Östen
Per
Östensdotter
NAMNLÖS
Anna
Brita
Catharina
Dordea
Helena
Ingeborg
Ingeborg
Karin
Maria
Östensson
Ivar
Jon
Nils
Olof
Östen
Östen
Per
Östensson Forsberg
Abram
Simon


Pährsdotter
Agneta
Karin
Karin
Karin
Sara
Pährsson
Erik
Ivar
Johan
Pålsdotter
Anna
Brita
Märit
Rakel
Sigrid
Pålsson
Daniel
Håkan
Pål
Per
Pärsson
Elias
Jöran
Olof
Pehrsdotter
Anna Greta
Anna Margareta
Anna Maria
Brita
Brita Lisa
Elisabeth
Malin
Maria
Sara Cajsa
Pehrsson
Erik
Israel
Pehr
Persdotter
Albertina
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna
Anna Katarina
Anna Magdalena
Brita
Brita
Brita
Brita Johanna
Carolina
Carolina
Catarina
Catarina
Catharina Margareta
Elisabet
Elisabet
Helena
Johanna Gustava
Kerstin
Maja Stina
Margareta
Margareta
Margareta
Margeta
Margreta Carolina
Maria
Maria
Maria Margareta
Märta
Nanny Kristina
Rakel
Sara
Stina Cajsa
Stina Sofia
Stina Sofia
Persson
Abraham
Anders
Anders
Anders
Asmund
Eric
Eric
Erik
Gustav Holger
Hanna Petrina
Hildur Elisabet
Isac
Israel
Jacob
Jacob
Johan
Johan
Johan
Johan Petter
Johan Petter
John
Jonas
Jonas
Karl
Klas Valter
Lars
Mårten
Nils
Nils
Nils
Nils Edvin
Nils Petter
Olaus
Olof
Oskar Valentin
Peder
Pehr
Per
Per
Per
Per Otto Sigvard
Petrus
Persson Fällström
Pehr
Persson Holmgren
Jacob
Mattias
Persson Lindgren
Lars Isac
Philipsson
Erik


Simonsson
Jöran
Siulsson
Olof
Svensdotter
Ingrid
Karin
Margaretha
Svensson
Asmund


Tobiasdotter
Kierstin
Tomasdotter
Brita
Karin
Kristina
Märeta
Margeta
Tomasson
Eric
Jacob
Nils
Olof
Per


Valtersson
Alva Viola
Bert
Vinberg
Elin Karolina Josefina
Innehåll * Efternamn